Schakelen U bevindt zich op Zoek&Vind van NVA | Nederlandse Vereniging voor Autisme Oudervereniging Balans

Sluiten

Doneren

U kunt geld doneren d.m.v. het onderstaande formulier. Het is ook mogelijk zelf een gift overmaken op NL76 INGB 0000 5077 08, ten name van Vereniging Balans, de Bilt, onder vermelding van 'Donatie'. U kunt ons werk ook blijvend steunen door gebruik te maken van een automatische incasso. Dat is voor u en ons het gemakkelijkst en goedkoopst.

Schenken

U kunt ons ook steunen met schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze leveren u een aantrekkelijk belastingvoordeel op. Vereniging Balans is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als ANBI zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Wilt u Balans een legaat of deel van een erfenis nalaten, dan kunt u het beste contact opnemen met de directeur van het landelijk bureau van Balans, via telefoonnummer (030) 225 50 50.

Ik wil €

doneren aan Balans