Schakelen U bevindt zich op Zoek&Vind van NVA | Nederlandse Vereniging voor Autisme Oudervereniging Balans

Sluiten

Ik zoek

In

Yoep Onderwijs en Zorg BV

Yoep Onderwijs en Zorg BV

Yoep Onderwijs en Zorg
YOEP Kinder- en Jeugdpsychiatrie. YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk met vestigingen in Warmond, Voorburg en Bodegraven. Kinderen tot 18 jaar kunnen verwezen worden door het wijkteam of JGT of door de huisarts. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind biedt YOEP passende zorg. Ouders, leerkrachten en het netwerk rondom het kind worden hierbij zo nodig ingeschakeld. YOEP biedt:

Kindonderzoek
(neuro-) Psychologisch onderzoek
QB test
IQ onderzoek
Wachtlijstoverbrugging
(korte) Behandelingen
Coaching en begeleiding
Voor langdurige zorg werkt YOEP samen met gespecialiseerde poliklinieken.

Onderwijs-Zorg Arrangementen. Probleemsituaties kunnen zich voordoen rond een individueel kind, maar ook rond een klas, of een hele school. YOEP heeft zich gespecialiseerd in het verbinden van zorg en onderwijs. Onze Onderwijs-Zorg-Specialisten helpen in deze situaties met behandelingen, analyse en advies. YOEP helpt de school inzicht te krijgen in factoren die het functioneren van het kind belemmeren. YOEP geeft advies voor een gerichte aanpak.

Vraagt U zich af of YOEP kan helpen uw kind / leerling te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Bel dan gerust naar één van de vestigingingen of vul het terugbel/contact formulier in dan nemen wij uiterlijk de volgende werkdag contact met U op.

YOEP onderscheidt zich door ook school te betrekken in de ondersteuning van het kind. Wij maken daarbij gebruik van het Functionerings-Profiel:

Het FunctioneringsProfiel (FP) van Stichting FunctioneringsProfiel (www.functioneringsprofiel.nl) is een digitaal instrument dat gebruikt wordt in de jeugdhulp en in het onderwijs. Het geeft woorden aan de zorgen over kinderen en jeugdigen met problemen in hun ontwikkeling en helpt bij de aanpak ervan.

Het FunctioneringsProfiel zorgt ervoor dat ouders, leerkrachten en jeugdhulpverleners dezelfde taal spreken en snel een beeld hebben van de ondersteuningsvraag. Hierdoor kunnen vroegtijdig en gezamenlijk acties ondernomen worden om het kind te ondersteunen. Bij herhaald gebruik van het FunctioneringsProfiel kan richting gegeven worden aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Dit helpt om verergering van de problemen te voorkomen voor alle betrokkenen, zoals toenemende gedragsproblemen, onnodige instroom in dure jeugdhulptrajecten en zelfs thuiszitten en uithuisplaatsing.

De website www.functioneringsprofiel.nl geeft meer informatie. In instructieve video's geven ontwikkelaars en gebruikers antwoord op vragen van ouders, school en jeugdhulpverleners. Ook gemeenten krijgen inzicht in de mogelijkheden van het FunctioneringsProfiel.


Dorpsstraat 73
2361 AV  Warmond
T: 088 9 723 730
W: www.yoep.nu
Routebeschrijving

Recensie plaatsen

Dank voor het plaatsen van uw beoordeling!

We zullen uw beoordeling op juistheid controleren.
Na controle zal uw beoordeling zichtbaar zijn voor alle bezoekers.

Sluiten

{[ recension.review.length || 0 ]} / 1000 tekens